20 20.11
Magazine

Ms PHƯƠNG KHÁNH X ELPIS

Miss PHUONG KHANH in ELPIS
Là vẻ đẹp làm bao người đắm say
Là ánh mắt giữ lấy mọi trái tim mong manh